Dumontwijk - Wat u niet te horen krijgt van de burgemeester...

ACT!E kon zoals alle bewoners vernemen  dat de Burgemeester  op Focus aankondigde dat de riolerings- en herwaarderingswerken in de Dumontwijk nog dit jaar zouden aanvangen.

In 2016 werd dit dossier voor het eerst besproken in de gemeenteraad. ACT!E kwam hiertegen in verzet omdat alle openbare parkeerplaatsen in de Dumontwijk werden geschrapt. De commissie Onroerend Erfgoed gaf ACT!E gelijk. De Dumontwijk moet nog steeds bewoonbaar blijven.

De aangepaste plannen liggen intussen reeds  bijna 2 jaar klaar op de kabinetten van de Burgemeester en van de Schepen van openbare werken, doch werden nog steeds niet voorgelegd aan de gemeenteraad.

Op de website van de Lijst van de Burgemeester stelt men nu dat de vertraging te wijten zou zijn aan politieke spelletjes, en kondigt men aan dat men in de gemeenteraadszitting van 5 november e.k. het dossier zal goedkeuren en ze de gemeenteraadsleden gaan overtuigen.

Noch de raadsleden noch de bewoners krijgen enige vorm van inspraak. Ze zullen wel worden geïnformeerd.

Van de 355 publieke parkeerplaatsen worden er 215 geschrapt, en worden 190 private parkings gecreëerd voor opritten (enkel bruikbaar door de eigenaar van de oprit).

Het is duidelijk dat de burgemeester de bewoners-kiezers een rad voor de ogen draait, en anderzijds weigert zich te verantwoorden t.o.v. de gemeenteraad.

ACT!E staat voor een ander beleid en voor een andere manier van beleid voeren: transparant en  met inspraak van de bewoners.

Op 14 oktober 2018 beslist U.

Met ACT!E beslist U ook na 14 oktober mee over de belangrijke dossiers die U rechtstreeks aanbelangen.

Getagd in dit artikel

Wim Janssens
Share this Post: