Lijst van de Burgemeester weigert de gemeenteraad samen te roepen en stelt zich buiten de wet.

Vandaag 3/10 verscheen in de pers een artikel dat werd geschreven door ACT!E, in samenwerking met NV-A en Het Plan B betreffende de weigering van de extra gemeenteraad.

Hieronder volgt een uitgebreide toelichting.

Voorgaanden:

Op 21 september ll. laat het secretariaat per mail weten dat de geplande gemeenteraad van oktober 2018 niet doorgaat.

Artikel 20 van het gemeentedecreet laat toe dat 1/3de van de raadsleden een gemeenteraad kan bijeeenroepen.

Op 25 september vragen 8 van de 21 raadsleden (schepen en raadslid van Plan B, de 2 raadsleden van N-VA en de 4 raadsleden van ACT!E) de bijeenkomst van de gemeenteraad op de geplande datum van 8 oktober,  met als enig agendapunt:

Toelichting, duiding en voorstel van aanpak door het College van Burgemeester en Schepenen op de schorsing van de aanstelling van de algemeen directeur na het indienen van klachten”.

Houding van de ‘Lijst van de Burgemeester’.

Op vrijdag 28 september om 17u (na het sluitingsuur van de administratie) laat de Voorzitter van de gemeenteraad (Lijst van de Burgemeester) weten  dat het verzoek van de 8 raadsleden ontontvankelijk is omdat er bij het agendapunt geen voorstel tot beslissing gevoegd was.

Een vraag tot toelichting, duiding en voorstel van aanpak vergt echter geen beslissing, zodat er absoluut geen voorstel tot beslissing diende toegevoegd te worden.

Conclusie:

De Lijst van de Burgemeester heeft manifest en  bewust het artikel 20 van het gemeentedecreet verkeerd geïnterpreteerd.

Er was dus geen enkele rechtsgrond om het rechtmatig verzoek van 8 raadsleden te weigeren, en met deze weigering schendt de Lijst van de Burgemeester  op flagrante wijze een democratisch recht van de minderheid, weigeren ze zich te onderwerpen aan de controle van de gemeenteraad,  en stellen ze zich buiten de wet.

ACT!E staat voor een ander beleid en voor een andere manier van beleid voeren: transparant en  met inspraak van de bewoners.

Op 14 oktober 2018 beslist U.

Met ACT!E beslist U ook na 14 oktober mee over de belangrijke dossiers die U rechtstreeks aanbelangen.

Getagd in dit artikel

Serge Van Damme
Share this Post: