Jochen
Raymaekers

Dialoog creëert opportuniteiten

Over mezelf

Jochen is samen met zijn echtgenote Mélina Mévaere zaakvoerder van de J Club De Panne een vakantiecentrum voor groepen dat gelegen is in de mooie Sint Pieterswijk. Voor vele van onze inwoners is het centrum nog steeds gekend als “De Blauw Distel”. 

Daarnaast is hij bijna 6 jaar voorzitter van de Open VLD Afdeling De Panne Adinkerke en stichtend lid van het LVZ De Panne Westkust. Deze liberale durfal staat binnen deze organisaties bekend als een bruggenbouwer die zich graag inzet voor onze gemeente en haar inwoners. Hij probeert daarbij vooruitziend te zijn op zowel sociaal, als ondernemend vlak. Jochen kiest daarbij vaak niet voor de gemakkelijkste weg, maar voor een oplossing op lange termijn en met respect voor alle betrokkenen. 

Zijn motto: dialoog creëert opportuniteiten.

Jochen aan het woord:

“2 jaar geleden heb ik samen met de lijsttrekker en kandidaat burgmeester Wim Janssens het idee naar voor gebracht om een nieuwe politieke beweging op te richten waarbij de inwoners, ondernemers, tweede verblijvers en toeristen terug op voorplan konden komen. De roep om inspraak werd steeds luider en gezien de huidige toestand ook meer dan nodig. Ik wil garant staan voor een stevig engagement en geen loze beloftes.

Nu de verkiezingslijst van ACT!E compleet is met zeer gedreven en competente kandidaten, ben ik dan ook fier om deel te mogen uit te maken van een politieke beweging die zich wil inzetten voor een beter en transparanter beleid. Het is mijn doel om samen met u een totaalvisie te creëren die onze kustgemeente opnieuw op de kaart kan zetten. Daarnaast wil ik een solide toekomst ontwikkelen op maat van alle betrokkene van de kustlijn in De Panne tot het hinterland van Adinkerke”.

Ik kies dan ook voor een “LIJST VAN BURGERS”, ik kies voor “ACT!E”.

Hobby's

Wandelen, familie en vrienden, (klassieke) auto’s en muziek

Getagd in de volgende artikels

Mijn interesses

 • Financiën
  %
 • Inspraak
  %
 • Lokale Economie
  %
 • Mobiliteit
  %
 • Parkeerbeleid
  %
 • Plan A (dinkerke)
  %
 • Sport
  %
 • Toerisme
  %
 • Veiligheid
  %

Mandaten

 • Voorzitter Open VLD afdeling De Panne Adinkerke
 • Ondervoorzitter Open VLD regio Westhoek
 • Lid GECORO De Panne Adinkerke

Sociaal engagement

 • Stichtend lid LVZ De Panne Westkust
 • Lid AV sportorganisatie Sportievak
 • Lid AV & RVB LM West Vlaanderen
 • Lid ISTO Sociaal Toerisme

Vraag het aan Jochen