Zaaien naar de zak
  • 0% aanvullende personenbelasting behouden.
  • Onze gemeentekas beheren als een goede huisvader.
  • Investeren voor de toekomst.
  • Meer beroep doen op subsidies van de hogere overheden.