Cultuurbeleid
 • Het cultuuraanbod van de volledige Westkust/Westhoek moeten we bundelen en een vlotte samenwerking realiseren tussen de verschillende cultuurdiensten.
 • In De Panne is een belevingscentrum rond een lokaal thema zoals de zeilwagensport, onze vissersgeschiedenis of de Dumontwijk een betere keuze dan een Jukeboxmuseum.
 • De lokale culturele verenigingen moeten blijvend ondersteund worden en moeten kunnen blijven gebruik maken van de gemeentelijke infrastructuren.
 • De Cultuurraad moet meer inspraak krijgen in het cultuurbeleid.
Cultuur voor iedereen
 • Het openbaar domein opwaarderen door het plaatsen van meer tijdelijke of permanente kunstwerken. 
 • Een gratis Kinder-cultuuraanbod.
Ons erfgoed
 • Een Cultuur- en Toerismeplan rond WOII opstarten. Zodat Ons rijke verleden uit die periode volop aan bod moet komen in de aanloop naar de herdenkingen. 
 • Le Chalutier gebruiken als Cultuurhuis in de Dumontwijk met aandacht voor de historiek van de wijk, kunsttentoonstellingen en kleine optredens.
 • In Adinkerke kan de Caboursite in samenwerking met IWVA verder uitgebouwd en gepromoot worden tot een volwaardig belevingscentrum rond WOII.
 • Binnenkort dreigt de bescherming van de Dumontwijk te vervallen. Daarom moeten we dringend het dossier administratief terug in orde brengen.
 • Ook aandacht hebben voor het architecturale erfgoed buiten de Dumontwijk.