Communicatie
 • We hebben veel en mooie sportaccommodatie maar er ontbreekt een duidelijk overzicht van ALLE sportmogelijkheden, met up-to-date informatie ivm de clubs en hun werking. 

Er kan bijvoorbeeld 3 maal per jaar een sportbrochure uitgebracht worden met info rond de voorbije en komende activiteiten van de sportclubs.

 • Alle communicatie moet verlopen via een nieuwe gemeentelijke website, sociale media en (minder) drukwerk.
 • Een online-reservatiesysteem en ticketverkoop voor velden, zalen en wedstrijden maakt sport toegankelijker. (In combinatie met cultuur e.a.)
Jeugdsportbeleid
 • Clubs met een jeugdbeleid moeten extra gepromoot en ondersteund worden.
 • Een gratis aanbod “sport na school” in de schijnwerpers plaatsen.
 • De sportraad moet meer inspraak krijgen in het sportbeleid
Seniorensportbeleid
 • Clubs met een senioren-sportbeleid moeten extra gepromoot en ondersteund worden.
G-sportbeleid (gehandicapten-sport)
 • Clubs met een G-sportbeleid moeten extra gepromoot en ondersteund worden.
Paardensport

De ruiterpaden moeten beter onderhouden worden en continu toegankelijk zijn. Deze mooie vorm van recreatie en toerisme is aan het verloederen.

Beleid
 • Overleg met de sportclubs is noodzakelijk om het beleid te kunnen bijsturen.
 • Herziening van de subsidies met een nieuwe eenvoudige regelgeving.
 • Onderscheid maken tussen inwoners en tweedeverblijvers voor het gebruik van gemeentelijke infrastructuur.
 • Onderzoeken van welke sporten de infrastructuur in de komende jaren moet gerenoveerd of vernieuwd worden. En samen met de clubs een meerjarenplan hiervoor opmaken. Bijvoorbeeld de gebouwen van KRC De Panne hebben dringend aandacht nodig.