Meer blauw op straat
  • Behoud van een lokaal politiekantoor in het centrum mét permanentie.
  • De bedelaars in de Zeelaan moeten uit het straatbeeld. Hiervoor moeten we het politiereglement aanpassen zoals in Koksijde en de politie laten hun werk doen.
  • Aandacht voor een betere straatverlichting vergroot de veiligheid.
  • BIN-netwerken (Buurt Informatie Netwerken) uitbreiden en activeren, meer wijken en groepen engageren door sociale media te gebruiken.
  • Meer wijkagenten en betere communicatie met de bevolking.
  • Meer agenten op schooltrajecten voor en na school.