Kwalitatief wonen
 • Doelgerichte maatregelen om wonen betaalbaarder te maken voor jonge gezinnen.
 • Bestrijden van de huisjesmelkers door een streng kwaliteitslabel in te voeren voor huurwoningen met strenge controles bij domiciliëring.
 • Projecten voor sociale woningbouw zijn volgens ons geen opdracht voor het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur is geen bouwfirma. Hiervoor moeten we een beroep doen op de Woonmaatschappij IJzer en Zee. Zij hebben de professionele structuur en de know-how om dit goed aan te pakken. Het gemeentebestuur heeft dan automatisch medezeggenschap in de Woonmaatschappij en kan zo actief meewerken aan meer en betere sociale woningen.
 • Speciale aandacht voor energie-armoede. Bijvoorbeeld door het coördineren van groepsaankopen of energiebesparende participatieprojecten. (vb. BeauVent in Kuurne.)
 • Andere woonvormen zoals cohousing en kangoeroewoningen stimuleren.
Michèle Vandermeeren Bart Van De Leur Carine Van Goethem Tine Wouters Martine Caeyzeele Pascal Demuysere
Kansarmoede en kinderarmoede bestrijden

De armoedecijfers in onze gemeente zijn verontrustend. We moeten verder inzetten op het bestrijden van armoede en vooral veel aandacht hebben voor kinderen uit kansarme gezinnen. (Samenwerken met organisaties die reeds actief zijn in Vlaanderen zoals bvb. Domo Vlaanderen.)

 • Een echt Sociaal Huis opstarten, zonder drempels en zonder politiek bestuur.
 • Pedagogische hulp voor ouders met studerende kinderen (vooral bij anderstaligen).
 • Warme maaltijden op school gratis aanbieden aan kinderen in kansarmoede. Gekoppeld aan strenge voorwaarden om misbruik te voorkomen.
 • Een sociaal beleid waarin we meer solidariteit opbrengen en een sociaal vangnet aanbieden voor wie door een slechte gezondheid, door een ongeluk of door omstandigheden onafhankelijk van zijn of haar wil minder geluk hadden, maar waarbij we streng zijn voor wie het systeem misbruikt en wil profiteren van een sociale hangmat.
Michèle Vandermeeren Tine Wouters Marleen Rabaey Bart Van De Leur Carine Van Goethem Martine Caeyzeele Pascal Demuysere
Intercommunale samenwerking

Door een tweemaandelijks overleg tussen de staf van Politie Westkust en de OCMW-voorzitters van de Westkust kan de instroom van de “OCMW-professionelen” tegengegaan worden.

Wim Janssens Jochen Raymaekers Michèle Vandermeeren Martine Caeyzeele Tine Wouters
Ondersteuning thuiszorg van senioren

Een gecoördineerde samenwerking en ondersteuning van de verschillende sociaal-hulpbiedende instanties zoals RVT Sint Bernardus, de mutualiteiten, de Zorgbrigade en andere thuiszorgteams zal zorgen voor een betere dienstverlening voor onze senioren.

Bart Van De Leur Georgette Van Bockstaele Michèle Vandermeeren Tine Wouters Carine Van Goethem
Samenlevingsopbouw en integratie
 • Werk maken van integratie van de nieuwkomers. Bijvoorbeeld op vlak van taal, sociale contacten en cultuur. Samenwerken met organisaties die hierin lokaal reeds actief zijn.
 • Activeren van de werklozen die beroep doen op het OCMW
 • Jonge gezinnen aantrekken door betaalbare en flexibele kinderopvang. 
 • Investeren om nieuwe wijkwerkingen op te bouwen. Wijkwerkers gaan de straat op en zorgen voor een betere sociale band met de buurtbewoners. Sociale problemen komen hierbij vlugger aan de oppervlakte en communicatie met de gemeentelijke diensten verloopt eenvoudiger.
Wim Janssens Marleen Rabaey Tine Wouters Pascal Demuysere Bart Van De Leur
Gemeentelijk onderwijs
 • Met de renovatie van de gemeenteschool in Adinkerke krijgt de school weer alle mogelijkheden die ze verdient. We moeten er op toezien dat deze grote investering goed afgewerkt wordt en dat het personeel terug in optimale omstandigheden kan werken.
 • Gratis sport na school voor de kinderen zou zorgen voor een betere gezondheid en een extra uurtje opvang voor de hard werkende ouders.
Michèle Vandermeeren Wim Janssens Martine Caeyzeele