Voor iedereen die zich jong voelt
  • Betere ondersteuning voor het cultuuronderwijs (muziek, toneel, kunst)
  • Het cultuur-, sport- en verenigingsaanbod voor studenten moet gestimuleerd worden om de brain-drain tegen te gaan.
  • Betere aansluiting met openbaar vervoer richting “binnenland”.
  • Studieruimtes voorzien tijdens de “blokperiode” in beschikbare gemeentelijke gebouwen. Bijvoorbeeld De Chalutier, de bibliotheek na sluiting, de Scharbiellie, …
  • Jonge ondernemers en startende jonge zelfstandigen aantrekken door een overzicht te publiceren van alle beschikbare en betaalbare commerciële locaties. Mede door een administratieve ondersteuning kunnen we jonge mensen mee de stap laten zetten om een zaak te starten.
  • Fuifbeleid: samen met de jeugd een stappenplan opmaken over hoe je best een fuif kan organiseren in overleg met het gemeentebestuur en andere overheden.
  • Samen met alle gemeentes in de politiezone Westkust het sluitingsuur voor fuiven veranderen van 3 uur naar 4 uur.