Senioren verdienen onze aandacht

Voor ACT!E is de vergrijzing geen probleem maar een uitdaging. 

Ouderen uit hun isolement halen kan door initiatieven vanuit het Sociaal Huis en door de vele lokale organisaties beter te ondersteunen.

Een mooie, gelukkige en lange oude dag beleven moet kunnen in De Panne en Adinkerke.

  • Zie “sport”: toegankelijk maken van zo veel mogelijk sportaccommodatie en sportverenigingen.
  • Verder ondersteunen van de OCMW- en gemeentelijke diensten die zorgen voor onze senioren en hen ondersteunen waar nodig. 
  • Op regelmatige basis willen we een rondvraag organiseren bij de senioren om te luisteren naar hun wensen en bekommernissen. Inspraak kan veel zorgen verhelpen door te luisteren en het beleid bij te sturen.
  • Meer windluwe zitruimtes en rustgevende pleintjes doorheen de volledige gemeente.
  • Meer openbare toiletten en latere openingsuren.
  • De jeugd kan een beroep doen op een taxicheque om uit te gaan. ACT!E wil dit ook voorzien voor de senioren om op stap te gaan.
  • Een shuttle-busje voorzien voor de minder mobiele senioren zodat iedereen kan deelnemen aan uitstappen, activiteiten en evenementen van de wijkwerkingen en het gemeentebestuur. Verminderde mobiliteit mag geen oorzaak zijn van sociaal isolement.
  • De seniorenraad moet meer inspraak hebben in het seniorenbeleid