Zeggen dat het proper is volstaat niet.
  •  “De Panne Proper” moeten we verder evalueren en optimaliseren. Het nieuwe afvalplan moet accuraat en snel geëvalueerd worden en gebreken moeten onmiddellijk opgelost worden. “De properste kustgemeente” is een ambitieuze doelstelling en moet gerealiseerd worden.
  • Streng hondenpoep-beleid verder aanhouden met controles.
  • Peuktegels plaatsen.
  • Containerpark: een blijvende evaluatie is noodzakelijk om nieuwe ecologische opportuniteiten optimaal te kunnen gebruiken.
  • Tijdens het hoogseizoen moeten de toerisme-gerelateerde afvalproblemen kordaat aangepakt worden met een kleine flexibele ploeg. Gekoppeld aan een aangepast en beter toegepast GAS-reglement.
  • Toegankelijkheid van openbare natuurgebieden moet aangekaart worden bij Agentschap Natuur en Bos. Door natuurbeleving worden bezoekers gesensibiliseerd om ze te respecteren.
  • De Panne Adinkerke moet een energiezuinige of zelfs een energieneutrale gemeente worden. Zonnepanelen plaatsen op alle daken van de gemeentelijke gebouwen is al een eerste aanzet. De Panne moet een bakermat te worden voor propere energie en voor een duurzaam beleid. Economie en ecologie moeten hand in hand gaan.
  • Ondersteunen van lokale initiatieven om het gebruik van plastiek drastisch te verminderen.
  • Samenwerken met de lokale bedrijven bij het opzetten energieneutrale projecten.
  • Meer parkeerplaatsen voorzien met oplaadpunten voor elektrische wagens
Pascal Demuysere