Zeedijk

Onze Zeedijk moet terug een pareltje worden met een stijlvolle uitstraling tot ver buiten De Panne.

Op korte termijn enkele slimme ingrepen doen om de uitstraling en netheid te verbeteren. 

Op langere termijn een volledige heraanleg plannen van de volledige Zeedijk en de zijstraatjes.

De ondergrond moet maximaal benut worden voor het parkeren van voertuigen.

Er moet dringend een inspraakronde opgestart worden voor al wie woont en werkt langs de Zeedijk, zodat het nieuwe ontwerp door iedereen gedragen wordt.

 • De stijl van de Esplanade en de Zeelaan moeten we doen samensmelten in een ontwerp voor de Zeedijk.
 • Een totaalvisie van de Franse grens tot aan Sint-Idesbald, met plaats voor iedereen.
 • Onderzoek of een publiek- private samenwerking haalbaar is. De heraanleg zou zo gemakkelijker kunnen gefinancierd worden en ook sneller gerealiseerd worden.  
 • Aanpassen van de kleurtemperatuur van de verlichting zodat er ook ’s avond een aangename sfeer is.
 • Meer rustpunten met windbescherming voor onze senioren.
 • Toegang tot de strandconcessies en stranduitbatingen voorzien voor minder mobiele personen.
 • Een extra tijdelijk verhard wandelpad op het strand.
 • Mooi  verwerken van de vuilnisbakken.
 • Bewegingstoestellen voor iedereen.
 • Betere afbakening van de zone voor de billenkarren voor een betere veiligheid.
Dumontwijk

De nieuwe plannen voor de heraanleg van de Dumontwijk liggen reeds op tafel sinds 2016 maar worden niet uitgevoerd. Nochtans moeten de riolen hoogdringend vernieuwd worden voor er terug delen van de wijk overstromen en het wegdek inzakt, zoals meerdere keren gebeurde in de laatste jaren.

De andere werken worden gespreid over verschillende jaren om de overlast minimaal te houden.

In overeenkomst met De Lijn moet het Albertplein terug in z’n volle glorie heraangelegd worden met een nieuwe locatie voor het loket van De lijn. Dit plein is één van de grote toegangspoorten tot de beschermde wijk.

De Dumontwijk moet z’n uitstraling terugkrijgen zodat we hiervan een bekende toeristische trekpleister kunnen maken. Waar het aangenaam wonen en werken is.

Dorpskern Adinkerke

De 2 dorpskernen van Adinkerke hebben het zwaar te verduren door onveilige verkeerssituaties, overlast door bepaalde tabaccoshops en het fileleed. We mogen niet wachten op de realisatie van de ringweg of de heraanleg van de grote straten. 

De dorpspleinen zoals het marktplein aan de Garzebekeveldstraat moeten terug mooie en veilige groene ruimtes worden met ontmoetingsplaatsen en speelruimte voor de kinderen. ACT!E wil de opdracht geven om een globaal Adinkerks dorpsplan op te maken waarin de leefbaarheid voor de Adinkerkenaars centraal staat. Dit moet passen in een bredere context met een vlot mobiliteitsplan, een veilig fietsplan en een stimulerend plan voor de lokale economie en toerisme.

Woonwijken - burgerbudget

Iedereen heeft recht op een mooie woonomgeving, niemand woont graag in een verloederde buurt. ACT!E wil daarom “het burgerbudget” lanceren voor alle wijken.

In samenwerking met buurtcomités en wijkwerkingen  en door middel van een online applicatie wordt aan de bewoners gevraagd wat zij willen veranderen in hun buurt; nieuwe voetpaden, andere beplanting, een nieuw pleintje, meer bomen, …

Voor deze voorstellen wordt een kostprijs bepaald.

Waarna alle bewoners een keuze kunnen maken tussen de voorstellen met een maximaal budget dat per wijk wordt toegewezen.

Op deze manier krijgen de bewoners van de wijken inspraak in het beleid volgens een beschikbaar burgerbudget per wijk en groeit het bewustzijn dat we verantwoordelijk moeten omgaan met het gemeentelijk budget voor de aanleg en onderhoud van het openbaar domein.

Ook bereiken op deze manier nieuwe ideeën het gemeentebestuur.

Zie: burgerbudget van de Stad Gent e.a.

Voorstellen die hoogdringend zijn om de veiligheid van zwakke weggebruikers te verbeteren worden in elk geval uitgevoerd.

De Zeelaan

De tegels van de Zeelaan zijn te glad bij regen en sneeuw, dat is duidelijk.  Bovendien komen de tegels regelmatig los.

Hoe wil ACT!E dit probleem aanpakken met inspraak?

 1. Alle mogelijkheden professioneel bestuderen en desnoods uittesten.
 2. Een kostenraming opmaken van de geselecteerde mogelijkheden.
 3. Een inspraakronde organiseren bij de handelaars, horeca en bewoners van de Zeelaan en aansluitende straten.
 4. De gekozen oplossing uitvoeren
De Markt

De Markt werd heraangelegd. Nu moeten we zorgen dat er terug leven in komt en dat het plein minder kaal oogt. Met inspraak van de horeca en de bewoners rond de Markt willen we een beter toeristisch programma en een aangepaste mobiele en vaste infrastructuur. Meer groen en meer schaduw.

Bijvoorbeeld een mooie mobiele kiosk voor kleine optredens en meer sfeerbeleving creëren tijdens evenementen.

De frituur moet terugkomen op of rond de Markt, voor ACT!E is dit evident.

Vernieuwing Duinhoekstraat

Aanvang van de werken is voorzien in 2019 (hopelijk in het najaar). 

Er zullen zich grote problemen stellen naar de toegankelijkheid voor de inwoners.

Maar ook de handelszaken ( Tropiflora, de Mol, Ara Dunhotel, supermarkt, tankstation, enz..) en de vakantieparken (Duinhoek, Duinendaele)  moeten tijdens de werken vlot toegankelijk blijven. 

ACT!E stelt voor de Langeleedstraat voor de werken te verbreden om de toegankelijkheid van de Duinhoekstraat tijdens de werken mogelijk te maken. En om de veiligheid van de fietsers te garanderen. Na de werken vormt de Langeleedstraat een mooie fietsverbinding voor lokaal verkeer en fietstoerisme.

Oosthoek

Een algemene opwaardering van het straatbeeld door een beter onderhoud en meer groen.

Plaatsen van “snelheidsinformatieborden” om de bestuurders bewust te maken van hun snelheid waarmee ze door de wijk Oosthoek rijden.

Groen

Bij de heraanleg van straten en pleiner moet er meer beplantingen en bomen voorzien worden. Voor elke omgekapte boom moeten er 2 terugkomen.

De betonnen zeewering

Voor de betonnen zeewering tussen het zeilwagencentrum en de Franse grens moeten we een toekomstvisie ontwikkelen met respect voor de natuur en met een betere natuurbeleving door middel van verharde wandelpaden en uitkijkpunten. Dit tot aan het nieuw uitkijkpunt aan de grens.