Raad voor lokale economie

Om de lokale belangenverenigingen en beroepsverenigingen beter te laten samenwerken met de diensten Lokale Economie en Toerisme moet er een raad voor lokale economie opgericht worden.

Reglementering vereenvoudigen

Vereenvoudigen van de regels rond het ondernemen. 

O.a. uitbatingen op strand en dijk, GAS-regels rond reclame en terrassen, …

Kwaliteitslabel

De Raad voor Lokale Economie kent een kwaliteitslabel toe aan ondernemers die zich houden aan de regels. Zij worden opgenomen in de toeristische promotie als “beloning”.

ACT!E wil een belonend beleid en geen beteugelend beleid.

Gegroepeerde communicatie

Alle leegstand en alle vacatures gegroepeerd communiceren en promoten.

Zeedijk en strand
  • Meer mogelijkheden voor de stranduitbaters (rolcabines) creëren door beperkte beachbars toe te laten met een strikte reglementering. Mooie beachbars zullen meer publiek aantrekken en vormen daardoor geen bedreiging voor de horeca langs de Zeedijk. Maar zorgen wel voor een zekere toekomst voor onze typische rolcabines.
  • Een wandelpad op het strand tussen de terrassen en de witte cabines waardoor het strand toegankelijk wordt voor iedereen.
  • Herschikken van de witte cabines.
  • Een centrale post langs de Zeedijk installeren onder leiding van 1 verantwoordelijke voor strand en Zeedijk waardoor de communicatie, efficiëntie en veiligheid zullen verbeteren. Alle diensten zoals Rode Kruis, Reddingsdienst e.a. onder 1 dak met een goeie communicatie met de technische dienst.
Lokale economie Adinkerke

In combinatie met een globaal plan voor Adinkerke moet het ondernemen in Adinkerke gestimuleerd worden.

Kernwinkelgebied
  • Het winkelkerngebied van De Panne moet duidelijk afgebakend worden zoals de studie van Blue Strategy aangetoond heeft. Zowel planologisch, look en feel van het openbaar domein, pictografisch en wifi. 
  • In Adinkerke moet er ook een kernwinkelgebied bepaald worden zodat er meer initiatieven kunnen genomen worden om de lokale ondernemers te ondersteunen.