De Panne en Adinkerke hebben een duidelijk toeristische identiteit nodig

Toerisme is onze grootste economische sector, het is dan ook onze ambitie om De Panne en Adinkerke op alle vlak nog aantrekkelijker te maken voor de bezoekers. 

Met een nieuwe stijlvolle publicitaire look voor De Panne en het ontdekken van de troeven van Adinkerke.

Stéphane Buyens Marc Hauspie Jochen Raymaekers Wim Janssens Serge Van Damme
Structuur van de vzw Toerisme

De structuur van de vzw Toerisme moet herzien worden. Minder politieke inmenging en een professionele PR-manager.

Toerismebeleid
 • Toerisme en Lokale Economie dichter bij elkaar brengen.
 • De publieke balie van de toeristische dienst verplaatsen naar het toeristische centrum.
 • Een grondige evaluatie van het evenementen-aanbod waarin kwaliteit belangrijker is dan kwantiteit.
 • In het toeristisch evenementenaanbod moet er een gezond evenwicht zijn voor elke generatie. Blijven inzetten op andere doelgroepen, zoals bijvoorbeeld de actieve 50+ers. (spenderen meer bij de lokale economie)
 • Optredens op publieke plaatsen moeten in een aantrekkelijker kader georganiseerd worden.
 • Seniorenfeest, Sinterklaasfeest, wijkfeesten, uitstappen enz... horen niet tot de organisatie van het Toerismebureau. Een evenwicht zoeken tussen de diensten die geleverd worden in functie van het toerisme en diensten in functie van de inwoners.
Wim Janssens Jochen Raymaekers Stéphane Buyens Marc Hauspie
Promotie: nieuwe visie op toeristische promotie
 • Een nieuwe handige website en app moet een duidelijk overzicht geven van het toeristisch aanbod.
 • Een nieuw imago creëren met een nieuw logo en een nieuwe huisstijl voor “Toerisme De Panne aan Zee”.
 • Een stijlvolle en herkenbare promotie voeren buiten De Panne.
 • Toeristische Pannese ambassadeurs promoten hun gemeente.
Wim Janssens Jochen Raymaekers Stéphane Buyens Marc Hauspie
Groen toerisme in Adinkerke:

Een nieuwe visie om de lokale economie van Adinkerke een boost te geven.
Een win-win-situatie voor de bewoners en lokale handelaars.

 • Een groene toeristische / recreatieve / educatieve profilering van Adinkerke.
 • Geen massa-toerisme, maar een rustig fiets- en wandeltoerisme.
 • Hoeve Paepehof kan het centrale punt worden waarop de nieuwe wandel- en fietspaden  aansluiten.
 • Door het ontwikkelen van een toeristisch plan voor Adinkerke kunnen meer budgetten vrijgemaakt worden om de veiligheid van de zwakke weggebruikers te verbeteren. Meer en betere fietspaden en veilige oversteken aan wegen. Ook voor de Adinkerkse jeugd!

Hoe? Door het groen toerisme in Adinkerke te faciliteren en te promoten:

 • Fietsknooppunten doortrekken vanuit De Panne en koppelen aan de fietsroutes rond Adinkerke en het hinterland. Koppeling maken met de Voie Verte (F) aan De Mol.
 • Knooppuntwandelroutes doortrekken vanuit De Panne en koppelen aan alle (natuur)-waardevolle punten in Adinkerke. 
 • Hub toeristische dienst (onbemand en tijdelijk bemand) met alle info en faciliteiten op het centrale punt.
 • Streekproducten-ambassadeurs om lokale producten te promoten.
 • Veilige fietsenstallingen en fietslaadpunten aan het centrale punt.
 • Toeristische website en app. ook voor Adinkerke.
 • Een duidelijke profilering opmaken voor de recreatiezones waarbij een sterk onderscheid gemaakt wordt tussen rustige natuurbeleving en actieve (water)-recreatie.
  • Zandwinning: onderzoeken welke mogelijkheden hier zijn voor het realiseren van een actieve waterrecreatie.
  • Vijvers Markey: rustige natuurbeleving met respect voor de buurtbewoners.
  • Duinkerkevaart: actieve waterrecreatie met een uitbreiding van de mogelijkheden voor de pleziervaart.
  • Omgeving van de Drie Vijvers: rustige recreatiezone met paarden.
Tom Van Eeckhout Tine Wouters Wim Janssens