Inleiding

Het verkeer in en rond De Panne en Adinkerke loopt strop. Er werden werken uitgevoerd en gepland in de voorbije jaren zonder een visie op mobiliteit.

Het is hoogtijd voor een volledig nieuw mobiliteitsplan, waarin een nieuw parkeerbeleid, auto-circulatieplan en fietsplan worden verweven met elkaar. Met grote aandacht voor de zwakke weggebruikers (scholen) en het lokaal toeristisch verkeer (fietstoerisme).

Wim Janssens Marc Hauspie Tine Wouters Tom Van Eeckhout Bushra Burney Dirk Jansen Stephane Bonte Jochen Raymaekers
Mobiliteit algemeen

Globaal mobiliteitsplan VOOR de opmaak van plannen voor nieuwe straten en pleinen met grote aandacht voor de fietsers en zwakke weggebruikers.

Mobiliteit Adinkerke

We mogen niet wachten op de realisatie van de ringweg om Adinkerke veiliger te maken voor de zwakke weggebruikers. 

  • Een fietsplan opmaken voor het volledige grondgebied van Adinkerke, met speciale aandacht voor het schoolgaand verkeer en fietstoerisme.
  • De situatie op het kruispunt Stationsstraat / Dorpsstraat / Noordhoekstraat moet dringend aangepakt worden. Een rotonde of verkeerslichten kunnen de veiligheid fors verbeteren.
  • De verkeerssituatie langs de Dijk (tobaccoshops en tankstation) moet aangekaart worden bij Wegen en Verkeer voor er ernstige ongelukken gebeuren. Intussen dient de politie strenger op te treden tegen de veelvuldig gepleegde verkeersinbreuken.
  • De voetgangersbrug over de Duinkerkevaart moet een betere aansluiting krijgen aan de kant van de Dijk.
Omleidingsweg Adinkerke realiseren

“Het idee achter het plan is OK,
Het plan zelf is nog niet volledig OK”

ACT!E wil dat er een omleidingsweg gerealiseerd wordt en liefst zo vlug mogelijk.

Maar er moet meer aandacht besteed worden aan de lokale mobiliteit van de Adinkerkenaars. Bvb: hoe rij je met de wagen vlot van “voor de vaart” naar “achter de vaart”?

En moet er een volledig nieuw fietsplan opgemaakt worden. Vooral om de schoolkinderen veilig Adinkerke te laten kruis. Met een vlotte verbinding naar De Panne, Veurne en de Moeren. Waarbij de voorkeur gaat naar fietspaden los van de rijweg. 

We mogen niet wachten op de realisatie van deze ringweg om verkeerslichten te plaatsen aan het kruispunt Noordhoekstraat-Stationsstraat-Dorpsstraat.

En om een voetgangerstunnel te realiseren ter hoogte van Plopsaland.

Omschrijving van het voorgestelde tracé:

Na diverse en  uitgebreide studies en Mer-rapporten is er nu een definitief voorstel om vanaf de afrit E40 een afzonderlijke weg aan te leggen ten oosten van Adinkerke, (kant Veurne); aan de afrit rechts via een nieuwe brug over het kanaal, langsheen de oostelijke kant van K.Topweg en Cosynmolen over of onder de spoorlijn, naar de Langeleedbrug in De Pannelaan.  

Plopsaland zou bijgevolg een volledig nieuwe parking moeten aanleggen aan de overkant van de straat. Op welke manier de bezoekers de dan verkeersluwe De Pannelaan moeten oversteken is nog niet duidelijk. Voor eind 2018 moet er een bespreking komen van het voorontwerp Grup (Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan), zo niet vervalt het goedgekeurde MER-plan. Nadien onteigeningsplan, aanbestedingsdossier, enz…

Mobiliteit De Panne

De Panne is sterk afhankelijk van een vlotte mobiliteit in Adinkerke, vooral tijdens piekmomenten.

In De Panne centrum hebben recente werken er voor gezorgd dat een vlotte lokale circulatie van het verkeer niet meer mogelijk is. De circulatie rond de Markt, Brouwersstraat en Tegethofflaan moet bestudeerd worden in het kader van een globaal mobiliteitsplan. 

Een aanpassing van enkele rijrichting naar tweerichtingsverkeer in de Brouwersstraat tussen de Verenigingstraat en de Kasteelstraat zou al bijdragen aan een betere bereikbaarheid van de Zeelaan vanuit de wijk d’Achte.

Fietsbeleid

Zie “mobiliteit Adinkerke”

ACTIE wil een globaal fietsplan IN en ROND De Panne en Adinkerke.

Met sterke aandacht voor de schooltrajecten en het fietstoerisme.

Met een aparte bewegwijzering zodat je met de fiets de auto’s niet moet volgen om vlot en veilig op je bestemming te geraken.

Aansluiten op de fietstrajecten buiten de gemeente: Voie Verte, Panne-Baaltje, De Moeren, …

De Lijn

Het gemeentebestuur moet druk uitoefenen bij De Lijn om de dienstverlening te verbeteren.

  • Betere busverbinding tussen De Panne en alle buurgemeentes.
  • P+R in Adinkerke moet beter gepromoot worden om tijdens piekmomenten zo veel mogelijk auto’s te weren uit De Panne.
  • Gratis tramverkeer voor alle inwoners tussen De Panne en Adinkerke (overeenkomst met De Lijn) 
  • Nieuwe tramhalte ter hoogte van het Albertplein maar niet meer op het plein.
NMBS
  • De perrons zijn te laag, daarom wil ACT!E het perron zelf laten verhogen.