Parkeerbeleid algemeen

ACTIE wil een nieuw en eenvoudig parkeerbeleid voor De Panne. Gelijklopend met het parkeerbeleid in de buurgemeenten.

Het parkeerbeleid moet afgestemd worden op de noden van de bewoners. Met aandacht voor de ontwikkeling van de lokale economie en het betalend parkeren klantvriendelijker maken.

 • Voor de woonwijken in het toeristisch centrum moet een nieuw parkeerbeleid komen met bewonerskaarten, zoals dit reeds bestaat in Adinkerke.
 • Zelfde parkeerbeleid langs de volledige Westkust
 • Gebruik van alle app’s (Yellobrick, 4411, …)
 • Parkeer+Zorg-systeem. “zorgverstrekkers” laten voor je poort parkeren indien er een sticker op hangt. In de wagen ligt een zichtbaar telefoonnummer.
 • 20 minuten gratis parkeren is te kort in het commerciële centrum: wijzigen naar 30 minuten
 • Shop&Go met een sensor installeren op commercieel strategische plaatsen.
 • Tussen oktober en maart slechts 1 betalende zone op weekdagen: Zeelaan tss Markt en Zee. (betalend parkeren tijdens het zomerseizoen moet blijven bestaan)
 • Een betalende parkeerkaart voor handelaars, zelfstandigen (loodgieters, elektriciens, …) en zorgverstrekkers.
 • Rotatieparking in het centrum van De Panne onder de site van het huidige gemeentehuis.
 • Uitbreiding parkeermogelijkheden op het Koningsplein en Keesjesdreef.
 • Betere organisatie van de laad- en loszones in samenspraak met de handelaars. Een éénvormig beleid voor de volledige Westkust is nodig.