Globaal plan voor Adinkerke

ACTIE heeft een globaal plan waarin de dorpskern van Adinkerke terug een mooie landelijke dorpskern wordt, waar het aangenaam en veilig wonen is voor jong en oud, en waar de lokale economie terug kan groeien. 

Dit wordt mee ondersteund door een kwalitatief groen recreatietoerisme waarmee Adinkerke haar prachtige landelijke groene karakter ten volle kan uitspelen. Een win-win situatie voor de bewoners en de lokale handelaars.

Dit plan A(dinkerke) zit verweven in de beleidsdomeinen 

 • Toerisme
 • Lokale economie
 • Openbaar domein en openbare werken
 • mobiliteit” en “parkeerbeleid
Wim Janssens Tom Van Eeckhout
Niet wachten op de ringweg om de zwarte punten aan te pakken
 • Meer en veilige fietspaden met speciale aandacht voor het schoolgaand verkeer
 • Nieuwe fietspaden los van de weg voor schoolkinderen van Adinkerke naar De Panne en Veurne
 • Een rotonde of verkeerslichten op het kruispunt Stationsstraat / Dorpsstraat / Noordhoekstraat
 • Een oplossing voor de onveilige verkeerssituatie langs de Dijk (tobaccoshops en tankstation) en meer en strengere politiecontroles
 • Plaatsen van een nieuwe voetgangersbrug tussen de Kasteelwijk en de Dijk
Wim Janssens Tom Van Eeckhout
Dringende maatregelen met een zéér positieve impact op de files
 •  Een voetgangerstunnel ter hoogte van Plopsaland.
 • In gesprek gaan met en druk zetten op de NMBS om de spooroverweg korter gesloten te laten voor vertrekkende treinen.
 • Met Plopsaland een intelligent begeleidingssysteem van gemachtigde opzichters opzetten om de doorstroom naar de parkings vloeiend te laten verlopen tijdens piekmomenten.
Wim Janssens Tom Van Eeckhout
Veel meer inspraak voor inwoners

Jij beslist mee over budgetten en grote projecten. Zo kan je bijvoorbeeld zelf kiezen of er een speelpleintje moet komen, meer bomen of nog iets anders

Wim Janssens Tom Van Eeckhout
De lokale economie een boost geven door het promoten van kwalitatief groen toerisme. Een win-win voor lokale handelaars en inwoners!
 • Géén massatoerisme, maar rustig fiets- en wandeltoerisme
 • Centraal staan Hoeve Paepehof, de Duinkerkevaart, de Vijvers Markey en De Drie Vijvers
 • Nieuwe wandel- en fietspaden, infrastructuur voor waterrecreatie en pleziervaarten
 • Promoten streekproducten-ambassadeurs
Wim Janssens Tom Van Eeckhout
Aandacht voor groen en kinderen

Het marktplein aan de Garzebekeveldstraat moet een mooie, veilige en groene ruimte worden met speelruimte voor kinderen.

Wim Janssens Tom Van Eeckhout